ดร.กฤตย์ พัตรปาล บริจาคทุนทรัพย์ ในโครงการ ห้องน้ำเพื่อน้อง

ดร.กฤตย์ พัตรปาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เค.เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เค. ดิจิทัล คอนเนคท์ จำกัด บริจาคทุนทรัพย์จำนวน 198,566 บาท ในโครงการ “ห้องน้ำเพื่อน้อง” และร่วมกิจกรรมปลูกป่าสีเขียวเพื่อชุมชนโรงเรียนรังงามวิทยาโดยมีนายอำเภอรังงาม จ.ชัยภูมิเป็นผู้รับมอบ