ดร.กฤตย์ พัตรปาล ร่วมเสวนาเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ทำรายได้สูง ณ Conrad Hotel

ดร.กฤตย์ พัตรปาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เค. ดิจิทัล คอนเนคท์ จำกัด ร่วมเสวนาเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ทำรายได้สูง (High Value Tourism) โดยท่านยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร ณ Conrad Hotel เมื่อวันก่อน