บริษัท พี.เค.ดิจิทัล คอนเนคท์ จำกัด เดินทางไปสัมมนารอบกรุง ดูงานการท่องเที่ยววิถีชุมชน ต.โคกนาศัย จังหวัดสระบุรี

บริษัท พี.เค.ดิจิทัล คอนเนคท์ จำกัด ร่วมคณะสมาคม PMAT และ TCEB เดินทางไปสัมมนารอบกรุงในหัวข้อ Agile + Scrum = More Effective Iteration Meetings พร้อมทัศนศึกษาดูงานการท่องเที่ยววิถีชุมชน ต.โคกนาศัย จังหวัดสระบุรี วานนี้