บริษัท พี.เค.ดิจิทัล คอนเนคท์ จำกัด เดินทางไปสัมมนารอบกรุง จังหวัดสมุทรปราการ หัวข้อเรื่อง การสร้างสุข 360 องศา ความสุขวิถีใหม่

บริษัท พี.เค.ดิจิทัล คอนเนคท์ จำกัด ร่วมคณะสมาคม PMAT และ TCEB เดินทางไปสัมมนารอบกรุงจังหวัดสมุทรปราการ หัวข้อเรื่อง การสร้างสุข 360 องศา ความสุขวิถีใหม่ พร้อมทัศนศึกษาดูงานการท่องเที่ยววิถีชุมชน อ.บางกระอี่ และ อ.เมืองปากน้ำ ป้อมผีเสื้อสมุทร เมื่อวานก่อน