บริษัท พี.เค. เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวและการกีฬา

บริษัท พี.เค. เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดงานไทยเที่ยวไทย ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวและการกีฬาให้มีกิจกรรมเตะฟุตบอล และมอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนในชนบทเป็นประจำทุกปี