ดร.กฤตย์ พัตรปาล ร่วมพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหา

พิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหา ทอ.เป็นกิตติมศักดิ์

พลอากาศโท สุรสีห์ สิมะเศรษฐ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหากองทัพอากาศเป็นกิตติมศักดิ์ ให้กับคณะบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(๒)

ดร.กฤตย์ พัตรปาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เค. เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท พี.เค. ดิจิทัล คอนเนคท์ จำกัด ผู้ทำคุณประโยชน์กิจกรรมสาธารณกุศล ได้รับเกียรติประดับปีกเครื่องหมายนักเหินเวหากองทัพอากาศเป็นกิตติมศักดิ์ในโอกาสนี้ด้วย

🌏 pkdigitalconnect.com