ภาคเหนือ

อเวย์เชียงใหม่ท่าแพรีสอร์ต

ที่อยู่ : 9 ซ. 1 ถ.คชสาร ต. ช้างคลาน อ. เมือง เชียงใหม่ 50100