ภาคกลาง

กรุงศรีริเวอร์

ที่อยู่ :27/2 หมู่ที่11 โรจนะ ตำบล กะมัง อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด

โรงแรมกรุงศรีริเวอร์เป็นโรงแรมเก้าชั้นที่หรูหราซึ่งเปิดเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2536 ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำป่าสักในจังหวัดอยุธยา - หนึ่งในพื้นที่ที่สวยงามที่สุดของประเทศไทยในด้านมรดกโลกและจังหวัดและเมืองที่น่าสนใจเพียง 70 กิโลเมตรจาก สนามบินนานาชาติกรุงเทพและเดินทางได้โดยสะดวกทั้งทางถนนรถไฟหรือแม่น้ำ