ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โลตัสคอนโดเทล

ที่อยู่ : 43/4 ถ.ร่วมจิตต์ ต.หมากแข้งอ.เมือง จ.อุดรธานี 41000