เหนือ

โรงแรม มูส โฮเทล เชียงใหม่

จากแรงบันดาลใจของสถาปนิก ผู้ออกแบบโรงแรม เมื่อคราวที่ได้ไปท่องเที่ยวกับครอบครัวเพื่อสัมผัสธรรมชาติที่แคนนาดา ได้พบเห็นและเรียนรู้ชีวิตของกวางมูส โดยเฉพาะกวางมูสเพศผู้ที่มีนิสัยรักครอบครัว ดูแลปกป้องที่อยู่อาศัย จึงใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบโรงแรม มูสโฮเทล ทุกรายละเอียดของการออกแบบถูกจัดเตรียมไว้ ให้ลูกค้าทุกท่านได้พักผ่อนสัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่น สะดวกสบายและการบริการที่พร้อมจะดูแลลูกค้าที่มาพักประดุจเสมือนคนในครอบครัว